Novinky

Běh Univerzity Pardubice je sportovně společenskou humanitární akcí navazující na sérii Běhů Terryho Foxe, které v České republice úspěšně probíhaly v letech 1993 až 2007 a v Pardubicích po deset let. Dále běh pokračoval pod názvem Běh naděje. Tradiční běh pro zdraví a na podporu výzkumu léčení rakoviny, dnes na podporu domácích hospiců, probíhá v rámci programu podzimní části Městských slavností Pardubic. Na trasu „Běhu Univerzity Pardubice“ se mohou vydat v...
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na přednášku Bílý kruh bezpečí a jeho pomoc oběhem trestných činů a domácího násilí, kterou přednese Mgr. Jana Nováková (Případová manažerka, Bílý kruh bezpečí, z. s. ) dne 3. 10. 2022 od 8:00 - 9:40 hod. na učebně DB-B1.   Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. (email: jan.mandys@upce.cz)  
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Pozvánka na 16. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat v pátek 7. října 2022 od 10:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: 1. Zahájení 2. Informace o doplnění členů Akademického senátu FChT UPCE 3. Projednání návrhu děkana FChT UPCE na jmenování proděkanů 4. Projednání a schválení návrhu na jmenování členů Vědecké rady FChT UPCE na období 2022–2026 5. Projednání a schválení návrhu na jmenování členů...
Slavnostní imatrikulace 1. ročníků 20. října 2022 v Aule Univerzity Pardubice v 9.30 hod. Sraz studentů je v Aule – A1 Univerzity Pardubice v 9.00 hod. Účast studentů 1. ročníků je povinná. Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní. Výuka v tento den odpadá.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,  rádi bychom Vás pozvali na webinář k nástroji Writefull, který UPCE předplácí. Writefull je nástroj pro jazykovou korekturu odborných textů v angličtině a je určen všem akademickým/vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ale nejsou rodilými mluvčími. Více o nástroji viz webové stránky Univerzitní knihovny.  Seznamte se: Writefull - nástroj pro vaše...
V doplňujících volbách do AS UPCE z řad studentů ve volebním celku „Fakulta filozofická“ nebyl zvolen žádný senátor, neboť v průběhu voleb došlo k technickým potížím, které významně ovlivnily výsledek voleb. Jelikož se chyba stala na straně organizátora voleb a celkem 17 studujícím bylo odepřeno právo volit svého zástupce do AS UPCE, vydává hlavní volební komise rozhodnutí o opakování voleb, respektive o opakování hlasování, a to v termínu 12. a 13. října 2022.
OZNÁMENÍ o konání 20. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 4. října 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP) Program zasedání: 1.Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 4. Návrh II. změn Jednacího řádu...
Pozvánka na AS FF 27. 09. 2022
POZVÁNKA na 103. zasedání AS FF UPCE které se koná v pondělí 3. října 2022 od 13:30 hodin v EA 13022 Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Žádost o udělení předběžného souhlasu se jmenováním nového člena Disciplinární komise FF UPCE – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš Projednání návrhu žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Německý jazyk pro odbornou praxi – předkládá děkan...