Novinky

Zápisy povinných předmětů tělesné výchovy do IS-Stag probíhají v době individuálního předzápisu - stejně jako zápis ostatních předmětů. Zápisy předmětů volitelné tělesné výchovy probíhají po jednotlivých fakultách postupně a dle harmonogramu uveřejněným na webu KTS. Více informací najdete na intranetu v záložce SPORT.
Akademie věd ČR, vysoké školy a ostatní výzkumné instituce jsou úrodnou půdou pro nápady a řešení, které mají dopad na kvalitu našeho života. Kdo stojí za transferem výzkumných výsledků a inovací z akademického prostředí do běžného života v České republice? Tentokrát jsme se podívali do Centra transferu technologií a znalostí na Univerzitě Pardubice. Příběh Centra pro transfer technologií a znalostí (CTTZ) se na Univerzitě Pardubice začal psát díky projektu v rámci Operačního programu...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Povídali jsme si s Janem Vodičkou, který se zabývá výzkumem čichu a chuti na Univerzitě Pardubice. Jaký je pohled klinického lékaře na českou vědu? A jak se dostávají inovace v medicíně do praxe? Jste lékař s klinickou praxí, působíte na Fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Pardubice. Kdy jste se rozhodl, že svoji kariéru zasvětíte také vědě? Po dokončení studií jsem nastoupil do Pardubické nemocnice na oddělení ORL. Měl jsem štěstí na mentory. Kliniku vedli profesoři Arnošt...
Zemřel doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 29. července 2021 zemřel náš vzácný kolega, akademik doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., prorektor Univerzity Pardubice v letech 2000 – 2014. Docent Jiří Cakl svůj celoživotní odborný zájem zasvětil naší alma mater, Univerzitě Pardubice, na níž působil jako vysokoškolský učitel a vědec od samého začátku své profesní dráhy. Svůj velice aktivní pracovní život věnoval bádání v oboru chemického...
Fakulta ekonomicko-správní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Bakalářské studium pro studijní programy: Finance - prezenční forma Informatika a systémové inženýrství, specializace Informační a bezpečnostní systémy - prezenční forma Hospodářská politika a veřejná správa - profil profesní, specializace Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci - kombinovaná forma Navazující...
Fakultu restaurování Univerzity Pardubice povede opět Mgr. BcA. Radomír Slovik.  Expert na restaurování dokumentů a knižní vazby bude v čele fakulty i další čtyři roky. Děkana zvolila většina z devítičlenného akademického senátu fakulty jako kandidáta na děkana a  do funkce ho přímo na fakultě v Litomyšli oficiálně uvedl rektor UPCE Jiří Málek.  Druhé funkční období Radomíra Slovika začne 1. září. „Mým cílem je udržet kvalitu výuky a propojit...
Na břehu řeky stojí malá osada, v ní pár srubů a chata na kuřích nožkách se zásobami. Její obyvatelé mohou mít asijské rysy, ale najdou se i jedinci s rezavými vlasy anebo ti, kteří mají vlasy spletené do copů jako indiáni. Antropolog Tomáš Boukal českému publiku soustavně přibližuje život, kulturu a mytologii původních sibiřských obyvatel. O nich, ale také o svých motivacích k návratu do podhůří Uralu mluvil ve Vizitce s Markétou Kaňkovou. Vydat se do tajgy do míst...
Pod odborným vedením našeho akademika se studentka z gymnázia v Litomyšli propracovala až do mezinárodní soutěže v USA. V rámci vedení Středoškolských odborných prací se studentka Tereza Jaklová z gymnázia v Litomyšli, se kterým naše fakulta udržuje dlouhodobě nadstandardně kvalitní vztahy, zapojila do specializovaného výzkumu pod vedením prof. Romana Kanďára na Katedře biologických a biochemických věd FChT. Vypracovala práci pod názvem „Stanovení vybraných...