Novinky

Povídali jsme si s Janem Vodičkou, který se zabývá výzkumem čichu a chuti na Univerzitě Pardubice. Jaký je pohled klinického lékaře na českou vědu? A jak se dostávají inovace v medicíně do praxe? Jste lékař s klinickou praxí, působíte na Fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Pardubice. Kdy jste se rozhodl, že svoji kariéru zasvětíte také vědě? Po dokončení studií jsem nastoupil do Pardubické nemocnice na oddělení ORL. Měl jsem štěstí na mentory. Kliniku vedli profesoři Arnošt...
Zemřel doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 29. července 2021 zemřel náš vzácný kolega, akademik doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., prorektor Univerzity Pardubice v letech 2000 – 2014. Docent Jiří Cakl svůj celoživotní odborný zájem zasvětil naší alma mater, Univerzitě Pardubice, na níž působil jako vysokoškolský učitel a vědec od samého začátku své profesní dráhy. Svůj velice aktivní pracovní život věnoval bádání v oboru chemického...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta ekonomicko-správní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Bakalářské studium pro studijní programy: Finance - prezenční forma Informatika a systémové inženýrství, specializace Informační a bezpečnostní systémy - prezenční forma Hospodářská politika a veřejná správa - profil profesní, specializace Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci - kombinovaná forma Podmínky...
Fakultu restaurování Univerzity Pardubice povede opět Mgr. BcA. Radomír Slovik.  Expert na restaurování dokumentů a knižní vazby bude v čele fakulty i další čtyři roky. Děkana zvolila většina z devítičlenného akademického senátu fakulty jako kandidáta na děkana a  do funkce ho přímo na fakultě v Litomyšli oficiálně uvedl rektor UPCE Jiří Málek.  Druhé funkční období Radomíra Slovika začne 1. září. „Mým cílem je udržet kvalitu výuky a propojit...
Na břehu řeky stojí malá osada, v ní pár srubů a chata na kuřích nožkách se zásobami. Její obyvatelé mohou mít asijské rysy, ale najdou se i jedinci s rezavými vlasy anebo ti, kteří mají vlasy spletené do copů jako indiáni. Antropolog Tomáš Boukal českému publiku soustavně přibližuje život, kulturu a mytologii původních sibiřských obyvatel. O nich, ale také o svých motivacích k návratu do podhůří Uralu mluvil ve Vizitce s Markétou Kaňkovou. Vydat se do tajgy do míst...
Pod odborným vedením našeho akademika se studentka z gymnázia v Litomyšli propracovala až do mezinárodní soutěže v USA. V rámci vedení Středoškolských odborných prací se studentka Tereza Jaklová z gymnázia v Litomyšli, se kterým naše fakulta udržuje dlouhodobě nadstandardně kvalitní vztahy, zapojila do specializovaného výzkumu pod vedením prof. Romana Kanďára na Katedře biologických a biochemických věd FChT. Vypracovala práci pod názvem „Stanovení vybraných...
Skupina Seberozvojová a růstová se znovu osobně sejde na podzim 2021. Máte chuť průběžně pracovat na své osobnosti? Rozvíjet se v oblasti komunikace, dílčích psychosociálních dovedností důležitých pro oblast vztahů, ale také pro uplatnění na trhu práce? Chcete objevit a získat zpátky své zdroje, naučit se pracovat se stresem, hledat a nalézt cestu k sobě samému?   Přijďte si vyzkoušet práci na vlastní osobnosti a zažít si, jak otevřená skupina...
Studujte doktorský program, tvořte s námi lepší budoucnost. Rádi studujete a poznáváte nové? Pokračujte v doktorském studiu na Fakultě ekonomicko-správní. Doktorské studium je určeno pro ty, kdo se chtějí prosadit v oboru, zajímá je vlastní rozvoj a výzkumná práce. Nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci studijních či pracovních pobytů, účastnit se mezinárodních konferencí a poznávat zajímavé osobnosti. Standardní délka studia je 4 roky a po jeho zdárném dokončení...