Univerzitní sportovní klub

18.2.2020 proběhla Valná Hromada USK Pardubice
- pro další 4-leté funkční období byl zvolen nový výbor USK Pardubice

 

Členské příspěvky na rok 2020

Výbor USK na svém jednání dne 28.2. 2020 schválil výši členských příspěvků na rok 2020.

Oddíl STUDENTI UPa ZAMĚSTNANCI UPa OSTATNÍ
Aerobik 200,- Kč/cvičení/semestr 200,- Kč/cvičení/semestr 400,- Kč/cvičení/semestr
Badminton 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Basketbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Florbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Futsal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Indoor Cycling 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Kanoistika 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Stolní tenis 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Tenis 200,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Veslování - nezávodní 200,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Veslování - závodní 500,- Kč/rok 1000,- Kč/rok 1200,- Kč/rok
Volejbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok

Členové působící současně ve více oddílech hradí příspěvek dražšího oddílu a za každý další oddíl
navíc 100,- Kč.

Předseda USK Pardubice
prof. Ing. Petr MIKULÁŠEK, CSc.

false
Rozšířit fotografii: 
false