Novinky

Dovolte mi Vás pozvat na přednášku "An Introduction to Source Apportionment" (Úvod do metod identifikace zdrojů atmosferického znečištění), která se bude konat dne 13. září 2021 od 13:30 v posluchárně H1, nám. Čs. legií 565 (budova FEI). Přednášejícím je Prof. Philip K. Hopke z Clarkson University New York, USA.
Pro studenty Fakulty zdravotnických studií se už blíží start zimního semestru akademického roku 2021/2022.  13. září 2021 bude prvním dnem také pro naše nováčky, studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů. Abychom právě jim, co nejvíce usnadnili začátek studia připravili jsme pro ně novinku speciální „Diář studenta FZS“.  Věříme, že jim bude dobrým parťákem po celý akademický rok.  A natočili pro ně praktické video "Jak se...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkanské volno 01. 09. 2021
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 27. září 2021 pro studenty Fakulty filozofické UPa DĚKANSKÉ VOLNO. Výuka je zrušena.
Zápisy povinných předmětů tělesné výchovy do IS-Stag probíhají v době individuálního předzápisu - stejně jako zápis ostatních předmětů. Zápisy předmětů volitelné tělesné výchovy probíhají po jednotlivých fakultách postupně a dle harmonogramu uveřejněným na webu KTS. Více informací najdete na intranetu v záložce SPORT.
Co udělá s mladými lidmi pobyt v divoké přírodě bez kontaktu s okolním světem? Právě to zkoumali v ojedinělém experimentu studenti Univerzity Pardubice. Během izolace ušli v uzavřené skupině skoro 300 kilometrů. „Tento výzkum není pro antropology úplně typický. Primárně zkoumají nějakou kulturu anebo společnost. Tím, že jsme se izolovali někde za polárním kruhem v Laponsku, tak zrovna tuto myšlenku popíráme. Chtěli jsme ale realizovat terénní praxe i v době covidu. Proto jsme...
Sponze 2021 30. 08. 2021
V pátek 3. září 2021 se uskuteční v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice slavnostní předání diplomů novým bakalářům. Slavnostní obřad bude proveden obvyklým způsobem a proběhne podle tohoto rozdělení: 9.00 hod. Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Hodnocení a analýza potravin Chemie Chemie a technická chemie Polygrafie 11.30 hod. Farmakochemie a medicinální materiály Klinická biologie a chemie...
  POZVÁNKA mimořádné zasedání AS FF UPa které se koná v pondělí 6. září 2021 od 13:30 hodin formou videokonference     Program zasedání AS FF UPa Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Projednání Návrhu změny garanta doktorských studijních programů Filosofie / Philosophy – předkládá doc. Kubeš Různé Senátorky, senátoři a vedení fakulty obdrží pozvánku přímo do MS Teams. Hosté z...
V termínu od 30. 8. do 31. 8. 2021 se na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice konají státní závěrečné zkoušky bakalářského studia ve studijním programu Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika a státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Hospodářská politika a veřejná správa, Regional Development and Governance, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a...