Kontakt

Katedra tělovýchovy a sportu
Kunětická 92
532 10 Pardubice
tel: 466 036 279
e-mail kts@upce.cz