Zápis tělesné výchovy do IS-STAG

31. 8. 2021

Zápisy povinných předmětů tělesné výchovy do IS-Stag probíhají v době individuálního předzápisu - stejně jako zápis ostatních předmětů.

Zápisy předmětů volitelné tělesné výchovy probíhají po jednotlivých fakultách postupně a dle harmonogramu uveřejněným na webu KTS.

Více informací najdete na intranetu v záložce SPORT.

Mgr. Petr Mlateček
KTS