Sportovní kurz u moře - Itálie 2018

26. 2. 2018

Určeno pro:       studenty UPa

Pořadatel:         Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice

Datum:              31. 8. – 9. 9. 2018

Místo:                Itálie – Alba Adriatica

Odjezd:             31. 8. 2018 

Doprava:           Klimatizovaný autobus

Stravování:       Vlastní příprava jídel v kuchyňkách apartmánů

Sportovní využití areálu:              Cvičení a hry všech forem

 

Přihlášky na mailu: eva.hronovacaladi@upce.cz

Do přihlášky je nutné zkopírovat a vyplnit níže uvedenou tabulku.

Neúplné přihlášky nebudou akceptovány!

Po přihlášení vám budou na mail zaslány pokyny pro platbu kurzu.

Příjmení Jméno dat. nar. telefon číslo cest. dokladu trvalé bydliště
xxx xxx xxx xxx xxx xxx

 

Cena:                 5 500 Kč/ osoba               

Záloha:              1 500 Kč               do 10. 4. 2018

Doplatek:           4 000 Kč              do 15. 6. 2018

 

Cena zahrnuje: dopravu, 7x ubytování v apartmánech, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta v místě pobytu.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí se sportovním zaměřením, fakultativní výlety, regulérní tenisové kurty.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí se sportovním zaměřením je nutné odevzdat do 28. 8. 2018 Mgr. Evě Hronové Čaladi !

Informativní schůzka: 28. 8. 2018 v 17.00 hodin v areálu KTS. Zde budou upřesněny další informace, zodpovězeny dotazy a provedeno poučení o bezpečnosti na kurzu.

 

Mgr. Eva Hronová Čaladi
KTS