Novinky

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice svolává shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera Program: Zahájení Diskuze o současné situaci na DFJP a o koncepcích budoucího vývoje DFJP Zakončení Shromáždění se uskuteční 17. 2. 2011 v přednáškové místnosti DB/B1 ve 14:30 hodin
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice   Pozvánka na shromáždění akademické obce fakulty,   které se koná ve středu 9. 5. 2012 od 14:30 hodin v učebně B3.      V souvislosti s ustanovením čl. 9 odst. 2 Statutu DFJP UPa svolávám, jako předseda AS DFJP UPa i jménem předsednictva senátu, shromáždění akademické obce fakulty, které se bude konat dne 9. 5. 2012 od 14:30 hodin v učebně B3. Program: Zahájení. Vystoupení děkana DFJP...
Dopravní fakulta Jana Pernera NABÍDKA POČÍTAČOVÝCH KURZŮ   Krátkodobé Dlouhodobé Rozsah 1-2 dny (4h/den) 8 dní (4h/den/týden) Počet účastníků 5-20 12-20 Cena 50 Kč/hodina Téma Tvorba fotoknihy *...
Termín podání přihlášek do navazujícího magisterského studia je prodloužen do 10. května 2012. Bližší informace podá studijní oddělení nebo informační a poradenské centrum.
Vážení uživatelé, z provozních důvodů bude v pondělí 30. dubna a v pondělí 7. května 2012 Univerzitní knihovna otevřena pouze do 16:00. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení. Mgr. Iva Prochásková vedoucí Univerzitní knihovny              
Zveme Vás na výstavu projektu OP VK Inovace studijního programu Historických věd Filozofi cké fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (CZ 1.07/2.2.00/07.0188) Historici a restaurátoři v praxi a na monografickou výstavu Sochař Martin Krupka VERNISÁŽ dne 26.4.2012 v 18:00, v budově Fakulty restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl
Děkanské volno 19. 04. 2012
Na pondělí dne 7. 5. 2012 vyhlašuji pro studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice   D Ě K A N S K É    V O L N O.     Výuka je v tento den zrušena.       Ing. Karol Bayer děkan Fakulty restaurování            V Litomyšli dne 17.4.2012