Novinky

OZNÁMENÍ 7. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   v úterý 20. března 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zased...
Přihláška uchazeče na studijní pobyt v rámci programu llp erasmus 2012-2013
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Usnesení Předsednictva České konference rektorů Praha, 9. 3. 2012 Předsednictvo České konference rektorů je velmi znepokojeno mocenským zásahem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do odborného a právně závazného stanoviska Akreditační komise ve věci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ministr Dobeš učinil bezprecedentní krok,...
  Zveme všechny studenty i absolventy na veletrh pracovních příležitostí KONTAKT 2012. Jedná se o setkání zástupců různých firem se studenty. Veletrh by vám mohl usnadnit odpovědi na otázky: Kde a jak najít práci? Jaké požadavky mají zaměstnavatelé na absolventy? Jak se připravit na výběrové řízení?  Kde najít odbornou...
V termínu od 13. 2. 2012 – 13. 3. 2012 se lze přihlásit na zahraniční pobyty v rámci LLP/Erasmus studijní pobyt, pracovní stáž na akademický rok 2012/2013. Výběr studentů do programu Erasmus na akademický rok 2012/2013 se uskuteční v době od 19. 3. do 30. 3. 2012.
Pozvánka na FIGURAMA 01. 03. 2012
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní zahájení výstavy FIGURAMA 12 a vernisáž výstavy ARTELERIE, které se uskuteční v úterý 6.3. 2012 v 18 hodin v prostoru dvorany Nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze.