Sport pro zaměstnance Univerzity Pardubice

Katedra tělovýchovy a sportu zajišťuje také sportovní vyžití zaměstnancům Univerzity Pardubice.

 

Zaměstnanci univerzity mohou využít následujících sportovních možností:

- zúčastnit se vybraných sportovních soutěží

- navštěvovat za zvýhodněnou cenu posilovnu UPa

- absolvovat sportovní kurzy a pobyty

- za zvýhodněnou cenu si pronajmout některé části tělocvičen a venkovních sportovišť

- využít pro své děti námi organizované příměstské tábory

- případně si vybrat ze sportovní nabídky USK

Rozšířit fotografii: 
false