Sport pro zaměstnance Univerzity Pardubice

Katedra tělovýchovy a sportu zajišťuje také sportovní vyžití zaměstnancům Univerzity Pardubice.

 

Zaměstnanci univerzity mohou využít následujících sportovních možností:

- zúčastnit se vybraných sportovních soutěží,

- navštěvovat za zvýhodněnou cenu posilovnu UPa,

- absolvovat licenční kurzy (lyžování, potápění),

- za zvýhodněnou cenu si pronajmout některé části tělocvičen a venkovních sportovišť,

- využít pro své děti námi organizované příměstské tábory,

- případně si vybrat ze sportovní nabídky USK.