předseda
prof. Ing. Petr MIKULÁŠEK, CSc.

- statutární zástupce USK
- komunikace se zástupci Univerzity Pardubice

místopředseda
Mgr. Jan NĚMEC

- vedoucí oddílu tenisu

tajemník
Ing. Ondřej PRUSEK, Ph.D.

- vedení agendy výboru USK
- evidence členské základny USK
- webmaster stránek USK
- vedoucí oddílu stolního tenisu a badmintonu (zaměstnanci)

ekonom
Romana NEPOVÍMOVÁ

- hospodaření a finance USK
- komunikace s ČAUS
- evidence placení členských příspěvků

člen výboru
Mgr. Petr FILIP

- komunikace s orgány města Pardubice

člen výboru
Mgr. Eva HRONOVÁ ČALADI

- vedoucí oddílu aerobiku

člen výboru
Bc. Roman TRUHLÁŘ

- vedoucí oddílu florbalu

člen výboru
PaedDr. Jan VAŠÍČEK

- vedoucí studentských družstev oddílu basketbalu a badmintonu

člen výboru
prof. Ing. Jaromír VINKLÁREK, Dr.

Rozšířit fotografii: 
false