Zápis volitelné TV do STAGu na LS 2019

4. 2. 2019

Zápisy předmětů volitelné TV do Stagu se pro jednotlivé fakulty UPa otevírají postupně resp. dochází k navýšení kapacity. 

Pro LS 2019 dle níže uvedeného harmonogramu:

FZS - 31. 1. 2019 v 8:00

DFJP - 6. 2. 2019 v 8:00

FES - 5. 2. 2019 v 8:00

FCHT - 13. 2. 2019 v 8:00

FEI -  18. 2. 2019 ve 12:00

FF - 14. 2. 2019 v 8:00

 

V souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa si student může zapsat v rámci volitelné Tv pouze jeden sport a jeho jednu rozvrhovou akci v týdnu za semestr

Další informace najdete zde.

 

Mg. Petr Mlateček
KTS