Zápis volitelné TV do STAGu na LS 2020

3. 2. 2020

Volitelná TV se navyšuje pro jednotlivé fakulty postupně.

V LS 2020 dle níže uvedeného harmonogramu:

FZS - 30.1.2020 v 8:00

DFJP - 5.2.2020 v 8:00

FES - 5.2.2020 v 8:00

FCHT -  6.2.2020 v 8:00

FF - 14.2.2020 v 8:00

FEI - 17.2.2020 ve 12:00

 

V souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa si student může zapsat v rámci volitelné Tv pouze jeden sport a jeho jednu rozvrhovou akci v týdnu za semestr! Mimo výše uvedené termíny nebude volitelná TV již navýšena.

Rámcový rozvrh KTS naleznete níže ve formátu PDF. Detailní rozpis rozvrhových akcí poté na Stagu (např. záložka "Prohlížení", klikněte na "Rozvrhové akce" a do kolonky "Pracoviště" zapiště KTS. V kolonce "Platnost" zadejte %.)

Další informace najdete zde.

 

Mg. Petr Mlateček
KTS