Zaměstnanci KTS

Vedoucí katedry
Mgr. Jan Němec,

Mgr.
Jan
Němec


Rektorát a celouniverzitní útvary

jan.nemec@upce.cz
466 036 791
Tajemník katedry

Mgr.
Petr
Mlateček


Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.mlatecek@upce.cz
466 036 280
Sekretariát
 Petra Lorencová,

Petra
Lorencová


Rektorát a celouniverzitní útvary

petra.lorencova@upce.cz
466 036 279

Vyučující

false
Mgr. Eva Hronová Čaladi,

Mgr.
Eva
Hronová Čaladi


Rektorát a celouniverzitní útvary

eva.hronovacaladi@upce.cz
466 036 278
Mgr. Petr Filip,

Mgr.
Petr
Filip


Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.filip@upce.cz
466 036 285
Mgr. Ivana Molková,

Mgr.
Ivana
Molková


Rektorát a celouniverzitní útvary

ivana.molkova@upce.cz
466 036 125

Mgr.
Dušan
Pandula


Rektorát a celouniverzitní útvary

dusan.pandula@upce.cz
466 036 289

Mgr.
Pavla
Procházková


Rektorát a celouniverzitní útvary

pavla.prochazkova@upce.cz
466 036 286