Projekt ESF

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) je zkvalitnění a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Katedra tělovýchovy a sportu v rámci OP VpK realizovala projekt:

KAŽDÝ MŮŽE BÝT ŠAMPIÓNEM - Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice

Bližší informace o tomto projektu najdete zde.