Z historie KTS

     Vznik a počátky kateder tělesné výchovy na československých vysokých školách spadají do roku 1952, kdy ukončil činnost tzv. Ústav pro tělesnou výchovu na vysokých školách v Praze s pobočkami (v Čechách) v Plzni a Hradci Králové. Toto opatření nebylo pouze změnou organizační. Katedry tělesné výchovy, jež byly zřízeny místo dosavadního "Ústavu" znamenaly kvalitativní krok kupředu v oblasti pedagogické, vědecké, výzkumné i publikační, staly se organickou součástí každé vysoké školy.

     V roce 1953 zahájila svou činnost i KTV při Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích pod vedením Zdeňka Krtičky, který byl ze začátku jediným učitelem. Podmínky pro tělovýchovnou činnost byly velmi skromné. Materiální zajištění katedry se s rostoucími požadavky průběžně obměňovalo a neustále rozrůstalo.

     V akademickém roce 1959-60 vznikla při VŠCHT z atletického oddílu tělovýchovná jednota TJ Slavia – jako výsledek mimořádného zájmu o “sportování” mezi studenty a zaměstnanci rychle se rozvíjející mladé pardubické vysoké školy. V TJ působily oddíly basketbalu, horolezectví, kanoistiky, ledního hokeje, námořního jachtingu, šachu, vodního lyžování, volejbalu a základní a rekreační TV. Na dobré jméno a pozici , kterou si svojí činností vytvořila TJ Slavia, dále pak Vysokoškolský sportovní klub, navazuje v posledních letech Univerzitní sportovní klub Pardubice.

     Od samého počátku tělovýchovného dění bylo velkým kladem úzké propojení mezi katedrou tělesné výchovy (dnes KTS), vysokoškolskou tělovýchovnou jednotou (dnes USK) a zcela mimořádnou podporou vedení vysoké školy.

     V dnešní době má katedra k dispozici dvě sportovní haly a  sportovní areál na břehu řeky Labe (vodní sporty, tenis). Na základě usnesení Akademického senátu Univerzity Pardubice a rozhodnutím rektora byla dnem 1. ledna 1998 zřízena Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice, která je organizačně začleněna pod Rektorát Univerzity jako celouniverzitní útvar namísto bývalé katedry tělesné výchovy, která do 31. 12. 1997 právně spadala pod Fakultu ekonomicko-správní.